by miek
Sermone Coaching

Voor individuele-, loopbaan-, en
teamontwikkelingsvraagstukken

Coaching

TIJD VOOR GROEI?

Gericht op effectieve communicatie, HRM,
management en leiderschap

Training & Opleiding

WERK NU MET ONS!
Sermone BV HRM

Van strategievorming tot implementatie

Human Resource
Management

TOE AAN PRAKTISCHE OPLOSSINGEN?

Therapie van de toekomst

Analytische therapie

Maak een afspraak

STUREN OP ONTWIKKELING

Sermone helpt organisaties met ontwikkeling  en groei van mensen en teams. Voor ons is een organisatie pas succesvol als mensen er met plezier samenwerken. Dit houdt voor ons in dat kwaliteit in communicatie, leiderschap en samenwerking een bewuste keuze zijn en de basis voor professionele en persoonlijke ontwikkeling van alle deelnemers aan de organisatie. Om samen doelen te realiseren.

HRM

Van strategievorming tot implementatie.

Ontdek

COACHING

Sermone Coaching

Voor individuele-, loopbaan- en teamontwikkelingsvragen.

Ontdek

TRAINING

Gericht op effectieve communicatie, HRM, management en leiderschap.

Ontdek

Onze visie op ontwikkeling

De uitgangspunten die wij belangrijk vinden en hanteren bij de ontwikkeling van mensen en teams:

  • Ieder mens is uniek en heeft potentieel;
  • Elke vraag is uniek en vraagt om een eigen benadering;
  • Ieder mens is in staat zelf keuzes te maken en zelf sturing te geven aan de eigen ontwikkeling.

Kenmerkend voor onze werkwijze is:

  • we sluiten aan bij waar de mensen nu zijn in hun ontwikkeling,
  • we ondersteunen èn dagen uit in een duurzaam proces van zelfwerkzaamheid en zelfsturing;
  • mensen krijgen ruimte om in beweging te komen,
  • we werken toekomst- en resultaatgericht;
  • met focus op de eigen praktijk, en
  • we zijn gericht op ervaringen opdoen en spelenderwijs leren.

AANGESLOTEN BIJ

Wij zijn aangesloten bij de NOBCO, EMCC, NVP, JVATN en Coachfinder en hanteren de door hen opgestelde kwaliteits- en gedragscodes.

 

OVER ONS

Sermone BV

Mensen en samenwerkingen.

Ontdek

ANALYTISCHE THERAPIE

Therapie van de toekomst.

Ontdek

ODC METING

Sermone ODC analyse

Inzicht in persoonlijke drijfveren, sterke kanten en ontwikkelpunten.

Ontdek

Top