“De psychologie van het onbewuste”

 

“De psychologie van het onbewuste”

by miek

Analytische therapie

In analytische therapie zijn betekent werken aan een verbinding tussen onbewust en bewust, tussen voelen en denken, tussen willen en accepteren dat het is zoals het is.

In analytische therapie analyseer je jezelf.  Je onderzoekt wat je doet, wat je wilt, wat je denkt en wat je voelt. Je bestudeert je bewuste en je onbewuste motieven, drijfveren, wensen, gedachten, gevoelens en daden. Je analyseert hoe die elkaar onderling beïnvloeden. Samen met de analytisch therapeut ontdek je hoe de verschillen tussen je bewuste en onbewuste verband houden met je klacht(en).

Analytische therapie is geschikt voor iedereen die samen met een therapeut een zoektocht wil starten naar de eigen diepere drijfveren en aansturende patronen. Aanleidingen kunnen zijn:

 • de wens om jezelf beter te leren kennen
 • depressie
 • angst
 • piekeren
 • een zingevingvraagstuk
 • psychosociale problemen
 • relatieproblemen
 • rouwverwerking
 • burn-out
 • stemmingsklachten

Enkele voorbeelden:

 • Je wilt een relatie, maar als je onbewust bang bent dat je daarmee jouw vrijheid zult verspelen, dan zal je geen geschikte partner vinden.
 • Je weet dat roken/snoepen/drinken/…slecht is voor je gezondheid, maar als jouw onbewuste die middelen gebruikt om gevoelens van angst, woede of verdriet te dempen, dan verandert je bewuste weten maar heel weinig aan je gedrag.

Analytische therapie brengt dit soort onbewuste gevoelens en gedachten naar de oppervlakte, waar het door het bewuste kan worden onderzocht. ‘Moet ik afstand houden om me vrij te voelen of kan ik me ook vrij voelen in mijn relatie?’ ‘Helpt dat roken echt tegen mijn faalangst, of kan ik er iets anders aan doen, zodat ik de sigaret niet meer nodig heb?’

De huidige analytische therapie combineert inzichten uit verschillende scholen die voortgebouwd hebben op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung. Het is een psychodynamische therapievorm, waarin de analyse van onbewuste processen centraal staat.

Belangrijke uitgangspunten van de analytische therapie zijn:

 • Ieder mens streeft er (onbewust) naar die persoon te worden die hij werkelijk is en datgene te doen wat hij werkelijk wil en bij hem past
 • Ieder mens is uniek en heeft een unieke innerlijke beleving en betekenisgeving
 • binnen ieder mens spelen zich onbewuste processen af die zijn of haar gedachten, gedrag en de beleving beïnvloeden
 • zo binnen, zo buiten. De beleving van de buitenwereld is een spiegeling van wat in onze binnenwereld leeft.

Hoe kunnen wij u helpen?
Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek

Top