“Voor loopbaan- en levensvragen”

 

 

“Voor loopbaan- en levensvragen”

 

by miek

Persoonlijke coaching

Bij persoonlijke coaching zijn wij gericht op professionele en persoonlijke ontwikkeling van managers en medewerkers. We weten dat het bij ontwikkeling gaat om leren, plezier hebben en presteren. In de persoonlijke gesprekken dagen we de klant uit in zijn leer- en ontwikkelingsproces. Om vanuit de inzichten die worden opgedaan, keuzes te kunnen maken en de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling te nemen.

Sermone persoonlijke coaching

Juist in periodes van verandering is een spiegeling en reflectie op het eigen functioneren belangrijk. Coaching helpt om tot inzichten te komen en van daaruit concrete stappen te zetten voor verbetering, in werk en leven.

Na het intake gesprek worden met de gecoachte en de opdrachtgevende organisatie afspraken gemaakt over het coachtraject:  de gewenste richting, doelen, aanpak, periode en aantal bijeenkomsten. Een ODC-analyse kan desgewenst deel uitmaken van de coaching. Tussentijdse evaluatie en reflectie zijn onderdeel van het traject

Hoe kunnen wij u helpen?
Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek  

Top