“Voor ontwikkeling van samenwerking, communicatie en effectiviteit”

 

“Voor ontwikkeling van samenwerking, communicatie en effectiviteit”

 

by miek

Teamcoaching

Wanneer wij met teams werken zijn we vooral gericht op de ontwikkeling van plezier in samenwerking, communicatie en leiderschap. We weten dat het bij ontwikkeling gaat om leren, plezier hebben en presteren. In de bijeenkomsten begeleiden we het team in hun leer- en ontwikkelingsproces. Opdat de teamleden samen inzicht krijgen in wat er speelt en wat anders kan, daarin keuzes maken en de verantwoordelijkheid kan nemen voor de verandering.

Sermone Teamcoaching

Juist in periodes van verandering is een spiegeling en reflectie op het functioneren als team belangrijk. Door de aanpak van teamcoaching kunnen concrete stappen worden gezet naar een groter gezamenlijk bewustzijn op de manier van samenwerken en communiceren, om tot groei in effectiviteit en plezier te komen. Een concreet team actieplan is onderdeel van de resultaten van de teamcoaching bijeenkomsten.

Na het oriënterende gesprek met de opdrachtgever wordt een voorstel gemaakt voor de inrichting van het traject. Interviews met de individuele teamleden en een ODC-teamanalyse kunnen deel uitmaken van de oriënterende fase. Vervolgens worden concrete afspraken gemaakt over de gewenste richting, doelen, aanpak, periode en aantal bijeenkomsten. Tussentijdse evaluatie en reflectie zijn onderdeel van het teamcoaching traject.

Hoe kunnen wij u helpen?
Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek

Top